Entrepriseprojekt - installation af kedelanlæg

Tilbudsprocesen for denne opgave faldt i to dele. Første del var en mindre opgave, som bestod af en ombygning af et eksisterende varmeanlæg og forberedelse til opkobling på et nyt system. Anden del var den væsentligt større opgave, som bestod af nybygning af en helt ny central og installation af et nyt kedelanlæg. Dansk Svejse og Rørmontage vandt begge tilbud og kunne derfor planlægge et effektivt og smidigt opgaveforløb i samarbejde med kunden og leverandøren af kedlen.

DSR stillede med egne certificerede svejsere og egen svejsekoordinator, som sikrede en god afvikling af dokumentationsprocessen. Onsite blev der løst en lang række opgaver bl.a.:

  • Nedskæring af eksisterende konstruktioner og gasledning
  • Svejsning af rørledninger med NDT kontrol (100% VT og 10% MT)
  • Svejseledelse og -dokumentation iht. ISO 3834-2 og EN 1090-2
  • Svejsning af rammer til indløftning
  • Indløftning, tilkobling og test af 4 megawatt biokeddel
  • Svejsning, montage og tilkobling af rørsystemer og rørbroer
  • Installation og test af tragt, samt lufo- og elfiltersystem
  • Konstruktion af gallerier, trapper, rails og repos

Opgaven blev påbegyndt i uge 40 og forventes at køre til begyndelsen af 2019.